முகப்பு
 
பிரசாந்தி நிகழ்வுகள்
 
சாயி அவதாரம்
 
போதனைகள்

 இலங்கையில் சாயி
 
அனுபவங்கள்
 
சாயி நிலையங்கள்
 
சஞ்சிகைகள்
 
வெளியீடுகள்
 
பொது நிகழ்வுகள்
 
பதிவிறக்கங்கள்
 
படங்கள்
 
உங்கள் பக்கம்
 
தொடர்புகளுக்
F

 

 

 

 

 

உங்கள் வசதி கருதி இப்பொழுது கடந்த சாயி மார்க்க இதழ்கள் இணையத்தில்

கடந்த கால சாயி மாக்க  இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாக தரவேற்றம் செய்வதால் தாமதம் ஏற்படுகின்றது என்பதை மன வருத்தத்துடன் தொவிக்கின்றோம்.

 

 


ஜயுர் மந்திரின் உள்ளே

 வரவேற்பறையில் சுவாமி



வோல்ப் பேப்பர்

 


 

 

உங்கள் வசதி கருதி இப்பொழுது கடந்த சாயி மார்க்க இதழ்கள் இணையத்தில்

கடந்த கால சாயி மாக்க  இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாக தரவேற்றம் செய்வதால் தாமதம் ஏற்படுகின்றது. என்பதை மன வருத்தத்துடன் தொவிக்கின்றோம்.

 


 

 

இலங்கையில் சாயி அற்புதங்கள்

 

யாழ்ப்பாணம் பகவான் ஸ்ரீ சத்திய சாயி சேவா நிலையத்தில் பகவானின் 88 ஆவது அவதார தின நிகழ்வின் மறுநாள் நிலைய பிரார்த்தனை மண்டபத்தில் உள்ள ஈஸ்வரம்மாவின் படத்தில் விபு+தி வரத் தொடங்கியது. 24.11.2013

 


 

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம் பெற்ற இசை நிகழ்வினது பாடல்களை நீங்களும் கேட்டு மகிழலாம்.

 

 


ஓம் சாயிராம் ஜெய் சாயிராம்


 

 

இலங்கையில் சாயி அற்புதங்கள்

 


 

சாயி பாபாவின் சமாதிக்குப் பின்னர் உலகெங்கும் ஏராளமான அற்புதங்கள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன. இலங்கையில் நடைபெற்ற அற்புதங்கள் சில

 

 



முன்னைய பதிவுகள்    

  2  1 

 



 

 

 

 

 

ஆங்கில தளங்கள்

 

 saibabaofindia.com

 sssbpt.org

 srisathyasai.org.in

 radiosai.org

 srisailanka.org

 theprashanthireporter.org

 saireflactions.org

 saicast.org

 saiyuvak.org

 sathyasai.org

 ssso.net

 srisathyasaividyavahini.org