முகப்பு


 பிரசாந்தி நிகழ்வுகள்


 சாயி அவதாரம்


 போதனைகள்


 இலங்கையில் சாயி


 அனுபவங்கள


 சாயி நிலையங்கள்


 சஞ்சிகைகள்


 வெளியீடுகள்


 பொது நிகழ்வுகள்

 பதிவிறக்கங்கள்

 படங்கள்

 உங்கள் பக்கம்

 தொடர்புகளுக்க

 

 

இலங்கையில் தமிழ் மொழி மூலம் வெளியீடு செய்யப்பட்ட சாயி இலக்கியங்கள் இருந்தால் எமக்கு அவை பற்றிய விபரங்களை  தெரியப்படுத்தினால் நாம் அவை தொடர்பான விபரங்களையும் இப் பகுதியில் சேர்த்துக் கொள்ள வசதியாகவிருக்கும்

 

மின்னஞ்சல் அனுப்ப

 
 

வடபிராந்திய சிறீ சத்திய சாயி சேவா நிறுவனத் தினால் சாயி பாபாவைப் பற்றிய அறிய விரும்பும் சாயி அன்பர்களிற்காக வெளியீடு செய்யப்பட்ட சாயி பாபாவின் அற்புத கதைகள் உள்ளடங்கிய நூல். இது வடபிராந்தி யத்திலுள்ள சகல நிலையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

 
 
   
   

;