முகப்பு
 
பிரசாந்தி நிகழ்வுகள்
 
சாயி அவதாரம்
 
போதனைகs;

 இலங்கையில் சாயி
 
அனுபவங்கள
 
சாயி நிலையங்கள்
 
சஞ்சிகைகள்
 
வெளியீடுகள்
 
பொது நிகழ்வுகள்
 
பதிவிறக்கங்கள்
 
படங்கள்
 
உங்கள் பக்கம்
 
தொடர்புகளுக்க

 

 

 

 

 

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம் பெற்ற இசை நிகழ்வினது பாடல்களை நீங்களும் கேட்டு மகிழலாம்.

 

அன்புக்கு

மதிவதனம்

என்னதருவோ

ஓம் சாயி ஸ்ரீ சாயி

சீர்டி நாதனை

மலரும் மொட்டுக்கள்

சுடரொழிச்சூரியன்

அற்புத ஒளியே

காத்தருள்வாய்

நெஞ்சினிக்கும்

உன்னைக் கேட்டுப்பார்

கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை

தியானம் பாபா தியானம்